Konsulenttjenester

Prosjektledelse, Rådgivning og Utførelse

I Future Then har vi en bred kompetanse innenfor ulike felt i næringslivet. Vi tilbyr alt fra prosjektledelse og rådgivning til utvikling og implementasjon innenfor blant annet avansert maskinlæring og analyse, til utvikling og automatisering av digitale fabrikksystemer.

AI og Maskinlæring

Våre maskinlæringsspesialiser hjelper bedrifter med å utvikle løsninger som gir håndfaste resultater.

Maskinlæring er en type kunstig intelligens som gjør det mulig for maskiner å lære seg å utføre oppgaver som tidligere bare mennesker var i stand til gjøre, eller til og med er for vanskelige for mennesker å utføre.

Avansert analyse og rapportering

Oppdatert, nøyaktig og handlingskraftig informasjon er noen av de viktigste forutsetningen for å ta gode beslutninger. Våre eksperter vil bruke de siste analytiske teknikkene og verktøyene for å hjelpe dere med å skaffe innsikt som gjør dere i stand til å ta bedre og raskere beslutninger.

Gjennom tett samarbeid med våre kunder skaffer vi forståelse for kundens behov og utvikler skreddersydde analyser, rapporter og Dashboards som gir nøyaktig den informasjonen kunden trenger.

Digitalisering av Fabrikk

Hemmeligheten bak en effektiv produksjon handler ikke bare om å bruke mye penger på dyrt maskineri, men å ha kontroll og oversikt på de maskinene du allerede har.

Våre eksperter kan bistå med å samle data fra både gamle og nye maskiner, og visualisere eller  føre de gjennom ditt fabrikksystem. Deretter kan vi bistå med å skape digitale skiftrapporter, automatiske OEE rapporter og mye mer.

Rådgivning og programmering innen robotisering

Roboter er en av dagens hjørnesteiner innen automatisering av fabrikk. Om dere ønsker reduserte lønnskostnader, lavere produksjonstid eller mer forutsigbarhet i produksjonen er roboter løsningen. De kan jobbe utrettelig døgnet rundt og blir aldri syke.

Sammen kan vi finne ut hvilken robotløsning som passer for deg og din produksjon. Vi har et særlig fokus på cobotløsninger uten gjerder, som raskt kan installeres og integreres inn i produksjonen, uten store ombygginger av fabrikken.