Machine Vision (Maskinsyn)

I Future Then jobber vi tett med våre kunder for å finne de beste løsningene for deres maskinsynsoppgaver. Vi leverer løsninger for alt fra kvalitetskontroll eller gjenkjenning til vanskelige maskinsyn oppgaver i krevende og uforutsigbare miljøer. Takket være 2D og 3D kameraer, og ulike sensorer som laserskannere og lignende, finner vi alltid løsningen på deres problem.

Hvorfor trenger jeg maskinsynløsninger?

Sent oppdagede feilvarer eller varer av utilstrekkelig kvalitet kan føre til svinn, kostnadfulle tilbaketrekkinger, tapt produksjonstid eller misfornøyde kunder. Desto tidligere slike problemer oppdages, Desto mindre vil konsekvensene være.

Manuell inspeksjon er ikke alltid lett og er utsatt for menneskelig feil. For å bekjempe dette og spare penger og resurser, trenger du maskinsynsløsninger som kan jobbe uavbrutt i ditt miljø.

Kvalitetsinspeksjon og Kontroll

For å forsikre at alle produktene som produseres har riktig merking, dimensjoner og møter kvalitetskrav, kreves det sensorer som kan lese symboler og måle nøyaktig dimensjoner på dine produkter. Med denne teknologien kan vi løse ulike applikasjoner som trenger:

  • Lesing og kontroll av tekst via OCR/OCV systemer
  • Lesing og kontroll av 1D og 2D koder som strekkoder og QR-koder
  • Oppdage defekter eller variasjoner i ulike varer og materialer
  • Oppdage defekter i emballasje
  • Måling og kontroll av dimensjoner

Gjenkjenning

Trenger du en robot eller annen type maskin for å plukke og plassere varer, eller du ønsker å oppdage feil eller maskinsvikt før de skjer, er våre løsninger for deg. Noe av hva vi leverer:

  • Oppdage og skille varer fra hverandre.
  • Telle varer gjennom bilder eller video i ulike hastigheter.
  • Tidlig oppdage køer eller forstoppelser i maskiner eller rør.
  • Tidlig oppdage maskinsvikt ved hjelp av kamera eller vibrasjonssensorer, kombinert med maskinlæring.

Kundetilpassende løsninger for krevende oppgaver ved hjelp av AI

Der hvor vanlige løsninger ikke duger, kan vi bruke styrken av AI og maskinlæring til å løse vanskelige problemer i ukontrollerte miljøer.

For slike problemer analyserer vi situasjonen og samler inn nødvendig data om problemet for å designe og utvikle en løsning skreddersydd for ditt problem. Med nøye utvalgt hardware og maskinlæringsmodeller utviklet på vårt kraftige data-cluster, får du en løsning med industriell presisjon og kvalitet. Løsningen kan deretter settes opp alene eller kobles opp mot andre systemer som ERP, MES, SCADA eller Future Then Vision – Maskinsynsløsningen.

Integrasjon med Future Then Vision

Future Then Vision er vår egen maskinsynsløsning som kan brukes for å kontrollere og håndtere resepter for et eller flere av våre kamera og andre sensorer, men kan også kobles opp mot ditt ERP, MES eller SCADA system for sending og mottagelse av data fra og til produksjon.

Future Then Vision kan kjøre på en internt eller ekstern server, eller bli levert gjennom en ferdig integrert løsning tilpasset ditt miljø.