Vision for kvalitetskontroll i produksjon

Automatisk kvalitetskontroll på produksjonslinjer viktig for å kunne oppdage feil og avvik tidlig for å sikre høy produktkvalitet, effektivitet og lønnsomhet i en konkurranseutsatt industri. Ved å automatisere inspeksjons- og kontrollprosessene, reduseres menneskelige feil og tidsforbruk, noe som fører til en mer pålitelig og konsistent kvalitetskontroll.

Ingenting gjør mer skade på kundetilfredshet eller merkevarens omdømme enn produkter feil, og automatisk kvalitetskontroll er ofte eneste måten en kan sikre at hver eneste produkt som forlater fabrikken har blitt grundig inspisert.

Sjekk av forpakninger

Emballasjekontroll er en nøkkelfunksjon i produksjonsprosessen som sikrer at produkter er riktig forseglet, innpakket og merket før forsendelse. Ved å benytte maskinsyn-teknologi, kan denne prosessen automatiseres og forbedres, noe som resulterer i økt effektivitet og redusert risiko for feil.

Sjekk av trykt tekst

Med våre løsninger, kan vi sjekke trykt tekst ved hjelp av maskinsyn for å lese trykt tekst på etiketter, dokumenter eller produkter for å sikre korrekt informasjon og kvalitetskontroll.

Ved å kontrollere mot MES, SCADA eller ERP systemer, kan det sikres at nødvendig informasjon som holdbarhetsdatoer,  produktbeskrivelser, ingredienslister, bruksanvisninger og sikkerhetsadvarsler er nøyaktige og lesbare.

Måling og dimensjonskontroll

Nøyaktig måling av dimensjoner og toleranser for produkter og komponenter er et viktig ledd i mange produksjonsprosesser. Denne prosessen sikrer at hvert produkt eller komponent oppfyller de fastsatte spesifikasjonene og kravene for kvalitet, funksjonalitet og sikkerhet.

Vi leverer både 2D og 3D maskinsynsløsninger som kan automatisere målinger og dimensjonskontroll. Ved å bruke høyoppløselige kameraer som er i stand til å se enten i 2D eller 3D, kombinert med avanserte algoritmer, kan vi raskt og nøyaktig analysere produkter og komponenter for å måle dimensjoner som lengde, bredde, høyde og diameter, samt verifisere toleranser og avvik.

Overflateinspeksjon

Identifisering og analyse av overflatedefekter eller skader på produkter, slik som riper, bulker eller flekker er viktig for å sikre at produktene som forlater fabrikken oppfyller de forventede kvalitetskravene og gir kundene produkter uten kosmetiske eller funksjonelle mangler.

Vi leverer maskinsynsløsninger som kan automatisk gjennomføre overflateinspeksjon raskere og mer nøyaktig enn andre løsninger. Med høyoppløselige 3D-synsløsninger og avanserte AI-algoritmer kan vi skanne og analysere overflater med stor presisjon, noe som gjør det mulig å oppdage selv små og subtile feil.

Fargeinspeksjon

Farge er ofte en indikasjon på kvaliteten på råvarer eller indikasjoner på om det er feil under produksjonen. Og riktig farge er spesielt viktig for kvalitetskontroll i produkter som har estetiske krav eller der farger har funksjonell betydning, som i elektroniske komponenter, tekstiler og trykte materialer.

Med våre maskinsynsløsninger kan du sikre nøyaktig og presis fargekontroll, selv under vanskelige forhold, og ved hjelp av våre avanserte algoritmer kan vi nøyaktig detektere og analysere farger og fargekombinasjoner på produkter med kompliserte overflater og teksturer for å identifisere eventuelle avvik fra de forventede fargene.

Inspeksjon av trykk

Våre løsninger kan sjekke at trykte materialer, som etiketter eller emballasje, oppfyller forventningene til klarhet, plassering og nøyaktighet. Dette er avgjørende for å opprettholde høy kvalitet og å sikre at kunder mottar korrekt og tydelig informasjon om produktene de kjøper.

Våre maskinsynsløsniger kan raskt og nøyaktig analysere trykte materialer for å identifisere eventuelle feil og avvik. Ved hjelp av høyoppløselige kameraer og optisk tegngjenkjenning (OCR), kan tekst, bilder og grafikk automatisk kvalitetssjekkes for å sikre at de er tydelige, korrekte og riktig plassert.

Rask og nøyaktig datainnsamling