Then Campaigns

Markedsføring vil aldri bli det samme igjen

Informasjon når du trenger den

Effektiv kampanjeplanlegging handler om å ha den informasjonen du trenger når du trenger den. I Then Campaigns er alltid den informasjonen du trenger for å planlegge den mest effektive kampanjeplanen tilgjengelig. Then Campaigns kan brukes til å planlegge alt fra små enkeltstående kampanjer til store markedsføringsplaner.

AI-basert planlegging

Selv for små produktporteføljer og forsyningskjeder, blir det fort umulig for mennesker alene å gjøre gode beregninger på effekten og risikoen ved en kampanje. Derfor bruker Then Campaigns avanserte AI-modeller til å forutsi effekten på kampanjer og estimere risikoen ved å sammenligne den med data fra tidligere gjennomførte kampanjer.

Automatisk kampanjeplanlegging

I Then Campaigns kan kampanjeplanleggere utnytte våre avanserte AI-modeller til å automatisere den vanskelige jobben med å planlegge kampanjer. Alt fra å foreslå enkeltkampanjer til planlegging av flere måneder med kampanjeaktiviteter automatisk.

Koble kampanjer til prognoser

Kampanjeplanlegging er fundamentalt knyttet til beregning av prognoser. Ved å kombinere kampanjeplanlegging med prognoseberegning, muligjøres mer effektiv kampanjeplanlegging med Future Then View.