Vision for produksjon

Maskinsyn er en banebrytende teknologi som revolusjonerer produksjonsindustrien ved å gjøre det mulig for maskiner og systemer å “se” og analysere objekter og miljøer på en måte som etterligner menneskelig syn. Ved å kombinere avanserte algoritmer, høyoppløselige kameraer og kraftig databehandling, åpner maskinsyn opp for nye muligheter innen automatisering og kvalitetskontroll, noe som fører til økt produktivitet, effektivitet og konkurranseevne for moderne produksjonsbedrifter.

Kvalitetsinspeksjon

Oppdag tidlig feil eller avvik i produkter under produksjon for å redusere kostnader som følge av produksjonsstans eller tilbaketrekninger. Med våre avanserte løsninger for kvalitetsinspeksjon basert på kunstig inteligens og avanserte algoritmer, kan våre løsninger utføre grundig og nøyaktig inspeksjon av hvert enkelt produkt som produseres. Noe som reduserer risikoen for feil og gir en mer pålitelig og effektiv produksjon.

Les mer om maskinsyn for kvalitetsinspeksjon

Sortering og gradering

Sortering av varer eller råvarer for å sikre kvalitet er viktig i mange produksjonslinjer. Med våre avanserte algoritmer og maskinsyn-teknologi kan vi levere løsninger som sørger for en rask og nøyaktig sortering og gradering av produkter uten behov for mennesker.

Automatisere oppgaver og arbeidsflyter

Ved å kunne “se” hva som skjer på linjene kan mange nye oppgaver på linjene automatiseres. Som å sortere råvarer basert på tekst, strekkoder, eller andre egenskaper, eller å sørge for at skjæring skjer på riktig plassering. Våre løsninger gjør det mulig.

Oppdage fremmedlegemer

Deteksjon av fremmedlegemer er viktig, særlig innen mat- og drikkevareproduksjon, som innebærer identifisering og fjerning av uønskede fremmedlegemer eller forurensninger fra produkter. Dette er viktig for å sikre produktsikkerhet og kvalitet.

Selv om metall ol. lett kan oppdages med metalldetektorer, er noen fremmedlegemer selv usynlige for slike detektorer. Med maskinsyn basert på høyoppløselige kameraer, eller hyperspektral avbildning kombinert med AI og avanserte algoritmer, kan våre maskinsynssystemer identifisere og lokalisere potensielle forurensninger, som metallbiter, plast, glass eller andre fremmedlegemer.

Produkttelling

Nøyaktig telling og verifisering av antall produserte eller pakket elementer er viktig for å sikre at riktig mengde produkter blir levert til kunder og at man opprettholder kvalitetsstandarder og kundetilfredshet.

Med våre maskinsynsløsninger kan vi automatisere og forbedre produkttelling ved å raskt og nøyaktig telle elementer, uavhengig av størrelse, form eller materialtype.

Overvåkning av slitasje på verktøy og trinser

Slitte verktøy som skjæreverktøy, trinser, kjeder og andre komponenter kan lett føre til både produksjonsstans eller feil på produktene.

Med våre maskinsynsløsninger kan slitasje på verktøy og trinser automatisk oppdages for å gjøre det mulig å identifisere komponenter som krever vedlikehold eller utskifting på et tidlig stadium, noe som reduserer risikoen for plutselige driftsstans og kostbare reparasjoner. Dette bidrar til å opprettholde høy produktivitet, forbedre driftseffektiviteten og redusere kostnadene knyttet til vedlikehold og utskifting av verktøy og trinser.

Innsamling og analyse av data

Mens våre løsninger kan kjøre enten alene uten kobling til andre systemer, kan tilkobling til skyen eller lokale datainnsamlingsenheter åpne for nye muligheter.

Å finne problemer eller muligheter for optimalisering av produksjonslinjen kan noen ganger bare være mulig når man har en dyp forståelse av problemet.

Et kamera ser mye som andre typer sensorer ikke ser, og våre løsninger kan samle inn alt av denne informasjonen for å få innsikt i maskinparken og gjennomføre dype analyser for å optimalisere produksjonen